Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

18
Lĩnh vực nông nghiệp
Dự án nhà máy sấy, chế biến sản phẩm hải sản khu vực Kỳ Ninh, Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh
Các xã Kỳ Hà, Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Cách thành phố Hà Tĩnh 60 km; Cách thị xã Kỳ Anh 6km

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Góp phần phát triển ngành nghề chế biến thuỷ sản sâu, thúc đẩy ngành đánh bắt phát triển ngành nghề khai thác thuỷ sản, giải quyết việc làm cho người lao động

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất thị xã Kỳ Anh

Tổng vốn đầu tư: 50 tỷ đồng

Diện tích: 3 ha

Lương bình quân: 5 - 8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất nhà nước quản lý