Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

11
Lĩnh vực công nghiệp, TTCN
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp trong khu kinh tế Vũng Áng và khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
KKT Vũng Áng , Cầu Treo

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: 1. Khu kinh tế Vũng Áng Vị trí trong tỉnh: thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Hạ tầng lưới điện, nước sạch đảm bảo cho phát triển công nghiệp. + Cách sân bay Đồng Hới (Quảng Bình): 80km; + Cách sân bay Vinh (Nghệ An) khoảng 120km; + Đấu nối vào Quốc lộ 12C kết nối giao thông với các khu vực khác qua Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và các nước CHDCND Lào, Thái Lan qua cửa khẩu Chalo. + Kết nối đường sắt thông quan hệ thông đường sắt Vũng Áng – Lào (sắp được đầu tư) + Đường biển: Kết nối đường giao thông biển đối với các Cảng biển trong tỉnh như Xuân Hải, Xuân Hội, Cảng Vũng Áng, Sơn Dương. 2. Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Vị trí trong tỉnh: thuộc địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. + Cách thành phố Hà Tĩnh 80km, + Cách thành phố Vinh, Nghệ An 70km về phía Tây; + Cách cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương 150km; + Đấu nối vào Quốc lộ 8A, đường Hồ Chí Minh và kết nối với các nước CHDCND Lào, Thái Lan qua cửa khẩu Cầu Treo. - Đã có nguồn cấp điện, nước sạch đảm bảo cho hoạt động dự án.

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn theo hình thức xã hội hóa đầu tư nhằm hình thành các khu công nghiệp tập trung đa ngành nghề, thu hút đầu tư các dự án, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho người dân lao động và tăng thu ngân sách.

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổng vốn đầu tư: 3,000(tỷ đồng)

Diện tích: Xác định khi lập dự án, chưa GPMB

Lương bình quân: 8-10 triệu đồng/người/tháng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất hỗn hợp