Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

03
Lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ, Du lịch
Đầu tư, khai thác Thác Vũ Môn
Thác Vũ Môn nằm ở tọa độ: 1807 Vĩ Bắc; 105023 Kinh Đông; bên phải Thác cách biên giới Việt - Lào điểm gần nhất 800m, điểm xa nhất 1.700m; thuộc xã Phú Gia huyện Hương Khê.

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Đường lên Thác khoảng 6km đường rừng; cách Thị trấn Hương Khê 30km; cách đường mòn Hồ Chí Minh 24km; cách thành phố Hà Tĩnh 75km; cách sân bay Vinh 105km.

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Đầu tư khai thác Thác Vũ Môn phục vụ du lịch (Với truyền thuyết “Cá chép hóa Rồng”).

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất huyện Hương Khê

Tổng vốn đầu tư: Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Diện tích: 500 ha

Lương bình quân: 5 - 8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Khê quản lý.