Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

16
Lĩnh vực công nghiệp, TTCN
Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ Khu công nghiệp Hạ Vàng
Huyện Can Lộc

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: cách thành phố Hà Tĩnh 20km, cách thành phố Vinh 30km - Vị trí trong vùng/ khu vực: thuộc địa bàn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. - Khoảng cách địa điểm dự án tới sân bay, bến cảng, đường cao tốc, quốc lộ: + Kết nối với sân bay Vinh (Nghệ An) khoảng 35km về phía Bắc. + đấu nối trực tiếp vào Quốc lộ 1A, kết nối với QL8A trục phát triển kinh tế Đông Tây. + Đường biển: Kết nối đường giao thông biển đối với các Cảng biển trong tỉnh như Xuân Hải, Xuân Hội, Cảng Vũng Áng, Sơn Dương. - Đã có nguồn cấp điện, nước sạch đảm bảo cho hoạt động dự án.

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Đầu tư, xây dựng, phát triển hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại, đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật, giao thông, cấp nước, thoát nước và các điều kiện khác để thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư, phát triển công nghiệp. Kết nối, thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị, dân cư, thương mại, du lịch khu vực Can Lộc và các vùng lân cận. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực, đóng góp ngân sách cho địa phương.

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổng vốn đầu tư: 1,000 (tỷ đồng)

Diện tích: 100(ha)

Lương bình quân: 6-8 triệu đồng/người/tháng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất hỗn hợp, phần lớn là đất nông nghiệp, chưa GPMB