Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

14
Lĩnh vực công nghiệp, TTCN
Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên 2
Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Tiếp giáp điểm cuối Đường trục chính vào Cụm CN Bắc Cẩm Xuyên, Cách Quốc lộ 1A 500 mét; Cách Thành phố Hà Tĩnh 8km; Cách KKT Vũng Áng 52km; Cách Sân bay Vinh 64km

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp để thu hút doanh nghiệp đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phù hợp Quy hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Xuyên, Quy hoạch vùng huyện đến năm 2030

Tổng vốn đầu tư: 500 tỷ đồng

Diện tích: 73 ha

Lương bình quân: 5 - 8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất nông nghiệp