Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

09
Lĩnh vực nông nghiệp
Dự án xây dựng sản xuất phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh và vô cơ các loại
Thôn Vĩnh Cát, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà (Thuộc khu công nghiệp phía tây Thành phố Hà Tĩnh)

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Cách thành phố Hà Tĩnh 9km về phía Tây

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Đáp ứng nhu cầu phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh và vô cơ các loại đáp ứng yêu cầu sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh.

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất huyện Thạch Hà

Tổng vốn đầu tư: 250 tỷ đồng

Diện tích: Xác định khi lập dự án

Lương bình quân: 6 - 8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất sản xuất kinh doanh do UBND xã quản lý