Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

13
Lĩnh vực công nghiệp, TTCN
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà
Các xã Việt Tiến và xã Thạch

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: cách Trung tâm Thành phố Hà Tĩnh 5km + Kết nối với Quốc lộ 1A và các khu vực khác. + Quốc lộ ven biển: Kết nối xuyên suốt từ Cửa Lò, Nghệ An đến Khu du lịch Quốc gia Thiên Cầm, Khu kinh tế Vũng Áng và các khu vực kinh tế quan trọng của tỉnh như Thành phố Hà Tĩnh... - Cách sân bay Vinh (Nghệ An) khoảng 45km về phía Bắc. - Đường biển: Kết nối đường giao thông biển đối với các cảng biển trong tỉnh như Cảng Vũng Áng, Sơn Dương, Xuân Hải, Xuân Hội, trong nước và quốc tế. - Đã có nguồn cấp điện, nước sạch đảm bảo cho hoạt động dự án.

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đảm bảo hiện đại, đồng bộ; kết nối với hạ tầng giao thông, đô thị và dân cư khu vực lân cận; cung cấp mặt bằng sạch, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp từ trong nước và quốc tế. Hình thành khu công nghiệp phía Bắc huyện Thạch Hà nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xã hội của khu vực, thúc đẩy phát triển đô thị Thạch Hà và đô thị Thành phố Hà Tĩnh.

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Xác định khi lập dự án

Tổng vốn đầu tư: 1,500 (tỷ đồng)

Diện tích: 269(ha)

Lương bình quân: 6-8 triệu đồng/người/tháng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất hỗn hợp, phần lớn là đất nông nghiệp, chưa GPMB