Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

01
Lĩnh vực nông nghiệp
Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Khu vực Bãi thải thuộc dự án Thủy lợi Ngàn Trươi- Cẩm Trang (80ha); vùng Núi nước Nậy, thôn 3 xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang (hơn 300ha)

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: "Giáp đường mòn Hồ Chí Minh; Cách thành phố Hà Tĩnh 55km; Cách Sân bay Vinh 60km"

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Xây dựng khu trồng cây ăn quả và cây dược liệu tập trung; nghiên cứu ứng dụng, đào tạo và chuyển giao công nghệ, trưng bày sản phẩm nông nghiệp nhằm phát triển thế mạnh về các loại cây ăn quả tại huyện Vũ Quang

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổng vốn đầu tư: Theo đề xuất của nhà đầu tư

Diện tích: 380ha

Lương bình quân: 5 - 8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất do UBND xã Thọ Điền và UBND thị trấn Vũ Quang quản lý.