Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

09
Lĩnh vực bất động sản
Dự án khu thương mại, dịch vụ, du lịch và thể thao phía Tây Nam của huyện Thạch Hà
Huyện Thạch Hà

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: phía Tây Nam của huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh khoảng 6km, cách sân bay Vinh khoảng 50km. - Giao thông: cách tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh khoảng 4km. - Đã có nguồn cấp điện, nước sạch đảm bảo cho hoạt động dự án.

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Đầu tư xây dựng Khu thương mại, dịch vụ, du lịch và thể thao phía Tây Nam của huyện Thạch Hà phục vụ nhu cầu sinh sống, tham quan, ăn nghỉ, vui chơi, giải trí, thể dục thể thao của du khách trong và ngoài tỉnh.

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổng vốn đầu tư: 3,600(tỷ đồng)

Diện tích: Xác định khi lập dự án

Lương bình quân: 6-8 triệu đồng/người/tháng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất rừng sản xuất giao cho các hộ gia đình, cá nhân; đất sông, suối, kênh, rạch, hồ, ao, đầm và đất giao thông do UBND xã quản lý