Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

16
Lĩnh vực nông nghiệp
Dự án khu Nông nghiệp Công Nghệ cao tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc
Xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Cách sân bay Vinh 30km; Cách TP Hà Tĩnh 20km; Cách Quốc lộ 1A 2km.

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Xây dựng khu nông nghiệp Công nghệ cao an toàn sinh học tạo giá trị sản phẩm lớn trong nông nghiệp; phát huy tiềm năng lợi thế khu du lịch dịch vụ Chùa Hương Tích và lợi thế vùng miền.

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất huyện Can Lộc

Tổng vốn đầu tư: 50 tỷ đồng

Diện tích: 100 ha

Lương bình quân: 5 - 8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Không phải GPMB

Hiện trạng đất: Đất hoa màu, đất trồng lúa.