Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

11
Lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ, Du lịch
Hạ tầng Chợ thủy, hải sản Thạch Hạ
Thôn Liên Hà, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Gần cầu Hộ Độ, cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh 07km, kết nối với đường Quốc lộ ven biển

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Đầu tư hạ tầng chợ theo Quy hoạch, phát huy tiềm năng sông Hộ Độ, đầu mối giao thương thủy, hải sản

Ưu đãi đầu tư: Theo quy định hiện hành

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất thành phố Hà Tĩnh

Tổng vốn đầu tư: 100 tỷ đồng

Diện tích: 5 ha

Lương bình quân: 5 - 8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất hỗn hợp gồm: Một phần nhà nước quản lý và một phần đã giao cho các hộ dân