Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

15
Lĩnh vực nông nghiệp
Dự án sản xuất giống lúa chất lượng cao và chế biến tiêu thụ nông sản tại huyện Can Lộc
Các xã Song Kim Trường, Khánh Vĩnh Yên, Trung Lộc, Vĩnh Lộc, Xuân Lộc, Quang Lộc, huyện Can Lộc

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Cách sân bay Vinh 45km; Cách TP Hà Tĩnh 20km; Cách Quốc lộ 1A 5 km.

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Đáp ứng nhu cầu sử dụng đất sản xuất và chế biến lúa gạo của địa phương có năng suất và sản lượng lúa cao. Tạo điều kiện cho nông dân trong việc liên kết tiêu thụ nông sản, phát triển sản xuất nông nghiệp.

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất huyện Can Lộc

Tổng vốn đầu tư: 60 tỷ đồng

Diện tích: 1000 ha

Lương bình quân: 5 - 8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Không phải GPMB

Hiện trạng đất: Đất trồng lúa