Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

14
Lĩnh vực công nghiệp, TTCN
Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh
TX Hồng Lĩnh

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: "Vị trí trong tỉnh: + Kết nối với Quốc lộ 1A và các khu vực khác. + Quốc lộ ven biển: Kết nối xuyên suốt từ Cửa Lò, Nghệ An vào đến Khu du lịch Quốc gia Thiên Cầm vào đến Khu kinh tế Vũng Áng và các khu vực kinh tế quan trọng của tỉnh như Thành phố Hà Tĩnh, KKT Vũng Áng... - Cách sân bay Vinh (Nghệ An) khoảng 20km về phía Bắc. - Đường biển: Kết nối đường giao thông biển đối với các Cảng biển trong tỉnh như Cảng Vũng Áng, Sơn Dương, Xuân Hải, Xuân Hội, trong nước và quốc tế. - Đã có nguồn cấp điện, nước sạch đảm bảo cho hoạt động dự án."

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Đầu tư, xây dựng, phát triển hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại, đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật, giao thông, cấp nước, thoát nước và các điều kiện khác để thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư, phát triển công nghiệp.

Ưu đãi đầu tư: Xác định khi lập dự án

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổng vốn đầu tư: 1,500 tỷ đồng

Diện tích: 269 ha

Lương bình quân: 6-8 triệu đồng/người/tháng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất hỗn hợp, phần lớn là đất nông nghiệp, chưa GPMB