Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

28
Lĩnh vực công nghiệp, TTCN
Dự án trung tâm hội chợ triển lãm ở thành phố Hà Tĩnh
Thành phố Hà Tĩnh

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Vùng quy hoạch thu hút, kêu gọi dự án nằm hai bên đường sắt và đường bộ cao tốc, giữa đường tỉnh 550 và đường Hàm Nghi kéo dài, gần đô thị thành phố Hà Tĩnh. - Kết nối với Quốc lộ 1A, Quốc lộ ven biển, Quốc Lộ 15B, Quốc Lộ 8C. - Vị trí trong vùng/ khu vực: giáp Quảng Bình, Nghệ An. - Kết nối với Sân bay Vinh, tỉnh Nghệ An và Sân bay Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình qua hệ thống giao thông đường bộ. Khoảng cách địa điểm dự án tới sân bay, bến cảng, đường cao tốc, quốc lộ: tới sân bay: 60km về phía Bắc, 150km về phía Nam. - Đường biển: Kết nối đường giao thông biển đối với các Cảng biển trong tỉnh như Cảng Vũng Áng, Sơn Dương, Xuân Hải, Xuân Hội, trong nước và quốc tế. - Đã có nguồn cấp điện, nước sạch đảm bảo cho hoạt động dự án.

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Là công trình tạo điểm nhấn, động lực phát triển của thành phố Hà Tĩnh. Đồng thời, Trung tâm hội chợ triển lãm còn là nơi tổ chức những sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa của tỉnh. Đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, thư giãn trong khi mua của nhân dân thành phố Hà Tĩnh.

Ưu đãi đầu tư: .

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổng vốn đầu tư: 500 (tỷ đồng)

Diện tích: 15-20(Ha)

Lương bình quân: 6-8 triệu đồng/người/tháng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất hỗn hợp