Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

03
Lĩnh vực cấp nước sinh hoạt
Nhà máy nước Phú Lộc
Xã Phú Lộc, huyện Can Lộc

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Cách Thành phố Hà Tĩnh 28km; Cách Sân bay Vinh 40km.

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Cung cấp nước sạch cho người dân cho các xã: Gia Hanh, Phú Lộc, Thường Nga, Khánh Vĩnh Yên, Thanh Lộc, Kim Song Trường huyện Can Lộc và xã An Dũng, huyện Đức Thọ

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phù hợp Quy hoạch sử dụng đất huyện Can Lộc

Tổng vốn đầu tư: 100 tỷ đồng

Diện tích: 1.02 ha

Lương bình quân: 5 - 8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất hỗn hợp gồm: Đất nông nghiệp và một phần đất UBND xã quản lý