Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

29
Lĩnh vực bất động sản
Khu dân cư và Trung tâm thương mại dịch vụ thôn Yên Thọ, xã Hộ Độ
Xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Tiếp giáp đường QL 15B; Cách Thành phố Hà Tĩnh 8km; Cách KKT Vũng Áng 70km; Cách Sân bay Vinh 54km.

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Đầu tư xây dựng khu dân cư kết hợp phát triển thương mại dịch vụ có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp Quy hoạch vùng huyện Lộc Hà và Quy hoạch chung xã Hộ Độ

Tổng vốn đầu tư: 150 tỷ đồng

Diện tích: 7.1 ha

Lương bình quân: 5-8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất làm muối bỏ hoang