Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

05
Lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ, Du lịch
Khu nghỉ dưỡng, điều dưỡng tại khu Du lịch, dịch vụ Nước sốt, xã Sơn Kim 1
Xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Cách Thành phố Hà Tĩnh 94km; Cách Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo 16km; Cách Sân bay Vinh 82km.

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Đầu tư xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng, điều dưỡng kết hợp khai thác nguồn suối nước khoáng nóng Sơn Kim

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất huyện Hương Sơn

Tổng vốn đầu tư: Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Diện tích: 50 ha

Lương bình quân: 5 - 8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp