Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

13
Lĩnh vực nông nghiệp
Dự án nuôi trồng thủy sản vùng Bình Hà, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà
Xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Tiếp giáp đường QL 15B; đã có nước sạch, điện sinh hoạt; cách sân bay Vinh và ga Vinh khoảng 40Km

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Phát triển nuôi trồng thủy sản (tập trung thủy sản mặn lợ)

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Hà

Tổng vốn đầu tư: 80 tỷ đồng

Diện tích: 39 ha

Lương bình quân: 5 - 8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất nuôi trồng thủy sản do UBND xã quản lý cho các hộ dân nuôi trồng thủy sản