Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

05
Lĩnh vực nông nghiệp
Dự án Chăn nuôi bò sữa, bò thịt tại huyện Hương Khê
Các xã Hương Xuân, Hương Vĩnh, huyện Hương Khê; 18.154783, 105.669403

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Cách sân bay Vinh 75 km; Cách TP Hà Tĩnh 50 km; Cách đường Hồ Chí Minh 5 Km.

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Thu hút đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn huyện, giải quyết nhu cầu việc làm của người lao động tại địa phương

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất huyện Hương Khê

Tổng vốn đầu tư: 1.200 tỷ đồng

Diện tích: 350 ha

Lương bình quân: 5 - 8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Chủ yếu là đất trồng cao su thuộc Công ty TNHH MTV cao su Hà Tĩnh quản lý, sử dụng.