Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

11
Lĩnh vực nông nghiệp
Dự án nuôi cá tầm trên hồ thủy lợi Ngàn Trươi, huyện Vũ Quang
Hồ chứa Ngàn Trươi nằm trên địa bàn huyện Vũ Quang

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Giáp đường Hồ Chí Minh; Cách thành phố Hà Tĩnh 55km; Cách sân bay Vinh 60km

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Khai thác tiềm năng, lợi thế của hồ Thủy lợi Ngàn Trươi

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp với chức năng nhiệm vụ của hồ (Hồ chứa nước đa mục tiêu)

Tổng vốn đầu tư: 200 tỷ đồng

Diện tích: Xác định khi lập dự án

Lương bình quân: 5 - 8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Mặt mước lòng hồ Ngàn Trươi do BQLThủy lợi 3 quản lý