Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

26
Lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ, Du lịch
Dự án trung tâm logistics Vũng Áng
KKT Vũng Áng

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Phía Nam tỉnh Hà Tĩnh. - Vị trí trong vùng/ khu vực: Nằm trong Khu kinh tế Vũng Áng, thuộc địa bàn xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. - Khoảng cách địa điểm dự án tới sân bay, bến cảng, đường cao tốc, quốc lộ: Cách sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) khoảng 80km về phía Nam, sân bay Vinh (Nghệ An) khoảng 120km về phía Bắc; đấu nối vào Quốc lộ 12C kết nối giao thông với các khu vực khác qua Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và các nước CHDCND Lào, Thái Lan qua cửa khẩu Chalo; kết nối đường sắt thông quan hệ thông đường sắt Vũng Áng – Lào (sắp được đầu tư) và các hệ thống giao thông khác như đường cao tốc Bắc-Nam, đường thủy... - Đã có nguồn cấp điện, nước sạch đảm bảo cho hoạt động dự án.

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Hình thành Trung tâm Logistics tại Khu kinh tế Vũng Áng có tầm cỡ khu vực và quốc tế, phục vụ các hoạt động dịch vụ logistics trong tỉnh, khu vực và quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần từng bước đưa kinh tế Hà Tĩnh hội nhập sâu vào kinh tế quốc tế. Làm cơ sở thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư, quản lý, kinh doanh, khai thác Trung tâm Logistics tại Khu kinh tế Vũng Áng; thúc đẩy hoạt động và phát triển cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương; góp phần phát triển ngành dịch vụ logistics tỉnh Hà Tĩnh, hỗ trợ các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ khác của tỉnh phát triển.

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổng vốn đầu tư: 5,000(tỷ đồng)

Diện tích: Xác định khi lập dự án

Lương bình quân: 8-10 triệu đồng/người/tháng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất hỗn hợp, chưa GPMB