Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

28
Lĩnh vực bất động sản
Khu đất dân cư và Thương mại, dịch vụ tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà
Xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Tiếp giáp đường ĐT 547; Cách Thành phố Hà Tĩnh 21km; Cách KKT Vũng Áng 85km; Cách Sân bay Vinh 45km.

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Đầu tư xây dựng khu dân cư kết hợp phát triển thương mại dịch vụ có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp Quy hoạch chung xây dựng Khu vực du lịch - đô thị - thương mại ven biển Nghi Xuân – Lộc Hà đến năm 2040

Tổng vốn đầu tư: 350 tỷ đồng

Diện tích: 30 ha

Lương bình quân: 5-8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất nông nghiệp và đất ở