Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

16
Lĩnh vực công nghiệp, TTCN
Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp An Thịnh
Xã Bình An và Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Hệ thống giao thông đấu nối với Tỉnh lộ ĐT547; Cách Thành phố Hà Tĩnh 21km; Cách KKT Vũng Áng 86km; Cách Sân bay Vinh 46km

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp để thu hút doanh nghiệp đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định pháp luật khác liên quan

Tổng vốn đầu tư: 276(Tỷ đồng)

Diện tích: 50( Ha)

Lương bình quân: 5 - 8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất hỗn hợp gồm: Đất nông nghiệp, đất bằng chưa sử dụng và đất lâm nghiệp