Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

24
Lĩnh vực công nghiệp, TTCN
Dự án các dự án điện gió khác và điện mặt trời
Theo quy hoạch

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Đất liền các huyện ven biển và vùng biển thuộc địa phần tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Đầu tư xây dựng các nhà máy điện gió, điện năng lượng mặt trời cung cấp điện năng cho hệ thống điện năng của Việt Nam qua lưới điện trung thế trên địa bàn Hà Tĩnh; góp phần phân phối, đảm bảo nguồn điện năng phục vụ sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực.

Ưu đãi đầu tư: Xác định khi lập dự án

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổng vốn đầu tư: 35,000 tỷ đồng

Diện tích: Theo từng dự án

Lương bình quân: 6-8 triệu đồng/người/tháng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất hỗn hợp, chưa GPMB