Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

17
Lĩnh vực công nghiệp, TTCN
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp
Các huyện, thị xã, thành phố

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: các huyện, thị xã, thành phố. - Vị trí trong vùng/ khu vực: các huyện, thị xã, thành phố - Khoảng cách địa điểm dự án tới sân bay, bến cảng, đường cao tốc, quốc lộ: + Kết nối với sân bay Vinh (Nghệ An), sân bay Đồng Hới (Quảng Bình). + Quốc lộ 1A, QL8A, QL12, Đường ven biển. + Đường biển: Kết nối đường giao thông biển đối với các cảng biển trong tỉnh như Xuân Hải, Xuân Hội, Cảng Vũng Áng, Sơn Dương. - Đã có nguồn cấp điện, nước sạch đảm bảo cho hoạt động dự án.

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Đầu tư, xây dựng, phát triển hạ tầng cụm công nghiệp đồng bộ, hiện đại, đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật, giao thông, cấp nước, thoát nước và các điều kiện khác để thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư, phát triển công nghiệp. Thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các địa phương.

Ưu đãi đầu tư: Xác định khi lập dự án

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổng vốn đầu tư: 2,000 (tỷ đồng)

Diện tích: Xác định khi lập dự án

Lương bình quân: 6-8 triệu đồng/người/tháng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất hỗn hợp