Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trường THPT Hương Sơn   |    Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |    Triển lãm số 3D “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Nghi Xuân   |   
  • Ngành LĐ-TB&XH lý giải việc chậm chi trả chế độ cho người có công Ngành LĐ-TB&XH lý giải việc chậm chi trả chế độ cho người có công
  • Tăng cường quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ Tăng cường quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ
  • Phát huy mạnh mẽ vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng Phát huy mạnh mẽ vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng
  • Tập trung thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh Tập trung thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh
  • Hà Tĩnh tập huấn trực tuyến phổ cập kỹ năng số cho thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tập huấn trực tuyến phổ cập kỹ năng số cho thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh

Thông Tin Chỉ Đạo - Điều Hành

TT Kí hiệu Nội dung Ngày ban hành
1 Hà Tĩnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất thuộc Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà, tỷ lệ 1/2.000 Theo đó, Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng s... 18-10-2023
2 Kế hoạch bảo vệ môi trường và xã hội của công trình Nâng cấp tuyến đường giao thông phục vụ sản xuất, kết hợp bảo vệ rừng ven biển thôn 3,6 xã Cẩm Lĩnh thuộc Hợp phần 3 dự án Hiện đại hóa ngà Kế hoạch bảo vệ môi trường và xã hội của công trình Nâng cấp tuyến đường giao th... 05-10-2023
3 Nghị quyết quy định biểu mẫu, thời gian gửi BCKH tài chính 05 năm, KHTC-NSNN 03 năm, dự toán phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán NS địa phương Toàn văn  Nghị quyết xem chi tiết Tại đây. BBT 28-07-2023
4 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 87/2018 NQ- HĐND ngày 8/7/2018 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới HKD và DN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Toàn văn Nghị quyết xem chi tiết Tại đây. BBT  28-07-2023
5 Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, Kỳ họp thứ 14 đã Quyết định cụ thể nh... 24-07-2023
6 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện “Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi Ngày 29/5/2023, Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU về tăng cường... 01-06-2023

Tin Tức - Sự Kiện

Thông Tin Tuyên Truyền

Phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế
Phong trào “Phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế” đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ tại các xã, huyện thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Qua phong trào này, nhiều chị em phụ nữ đã vượt qua khó khăn, tự tin, mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ngày càng khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội.

Chiến Lược & Quy Hoạch

Đầu Tư, Phát Triển

Chương Trình, Đề Tài Khoa Học

 Liên kết tổ chức

Bản đồ địa giới

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện

Doanh nghiệp