5 ngân hàng ở Hà Tĩnh giải ngân hơn 22,7 tỷ đồng gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm   |    Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050   |    UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ thị thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm   |    Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chung vui ngày hội đại đoàn kết với người dân huyện Kỳ Anh   |    Hà Tĩnh triển khai hội nghị tập huấn nâng cao về Chuyển đổi số   |   
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tĩnh là Chủ dự án Hạ tầng dân cư Trung Tiến, xã Đồng Môn (Giai đoạn 1). Thực hiện Khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện đăng tải hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án để các tổ chức, cá nhân và người dân biết, tải về nghiên cứu và tham gia góp ý.
Đọc thêm
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tĩnh là Chủ đầu tư Dự án: Đường bờ Bắc của kênh thoát nước phía Tây thành phố (đoạn từ ngõ 151 đường Vũ Quang đến hồ Nhật Tân, phường Thạch Linh)
Đọc thêm
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tĩnh là Chủ đầu tư Dự án Hạ tầng khu dân cư Ao Tổng 2, xã Thạch Bình (giai đoạn 1). Thực hiện Khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện đăng tải hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án để các tổ chức, cá nhân và người dân biết, tải về nghiên cứu và tham gia góp ý.
Đọc thêm
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4434/UBND-NC3 ngày 11/8/2022 về việc tham mưu nội dung liên quan Nghị quyết số 258/2020/NQ-HĐND và văn bản số 5773/UBND-NC ngày 11/10/2022 về việc liên quan đến hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng; Kế hoạch số 391/KH-HĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị Kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Đọc thêm
Thực hiện Văn bản số 5766/UBND-NC2 ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh về việc tham mưu thực hiện Quy định số 15-QĐ/TU ngày 22/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 391/KH-HĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị Kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Đọc thêm
Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.
Đọc thêm
Lấy ý kiến tham vấn đánh giá TĐMT Dự án: “Đường giao thông huyện lộ ĐH.116, đoạn Mai Phụ - Ích Hậu, huyện Lộc Hà”
Ngày 01/11/2022, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Hà có Công văn số 168 /BQLDA-KT về việc đề nghị đăng tải nội dung tham vấn đánh giá tác động môi trường Dự án: “Đường giao thông huyện lộ ĐH.116, đoạn Mai Phụ - Ích Hậu, huyện Lộc Hà”
Đọc thêm
Thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao tham mưu thẩm định, ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021-2025.
Đọc thêm
Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Chương trình số 14/CTr-UBND ngày 20/01/2022 về triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Sở Công Thương đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.
Đọc thêm
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc hoàn chỉnh các nội dung thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Sở Ngoại vụ đã xây dựng dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Đọc thêm

21 - 40 của ( 233 ) tin, bài

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   3.424
Tổng số truy cập:   32.200.243

Sự kiện