Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   
Nghị quyết Số 113/2023/NQ-HĐND về Một số chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics và xuất khẩu trên  địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024 - 2025
Ngày 08 tháng 12 năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ra Nghị quyết Nghị quyết Số 113/2023/NQ-HĐND về Một số chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024 - 2025
Đọc thêm
Nghị quyết Số 114/2023/NQ-HĐND về Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí dân cư các vùng: thiên thai, đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025
Ngà 08 tháng 12 năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết về Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí dân cư các vùng: thiên thai, đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025
Đọc thêm
Nghị quyết Số 116/2023/NQ-HĐND về Quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày 08 tháng 12 năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về Quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Đọc thêm
Nghị quyết Số 117/2023/NQ-HĐND về Quy định một số chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng
Ngày 08 tháng 12 năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về Quy định một số chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và trợ cấp đặc thù với viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Đọc thêm
Nghị quyết Số 118/2023/NQ-HĐND về Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào học tập tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025
Ngày 08 tháng 12 năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào học tập tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025.
Đọc thêm
Nghị quyết Số 120/2023/NQ-HĐND về việc Bãi bỏ Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày 08 tháng 12 năm 2023, Hội đồng nhân tỉnh ban hành Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Ban hành bộ tiêu chí phân cấp đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Đọc thêm
Nghị quyết Số 141/NQ-HĐND về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công
Ngày 08 tháng 12 năm 2023, Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.
Đọc thêm

76 - 90 của ( 1200 ) tin, bài

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện