Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   
Nghị quyết Số 120/2023/NQ-HĐND về việc Bãi bỏ Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày 08 tháng 12 năm 2023, Hội đồng nhân tỉnh ban hành Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Ban hành bộ tiêu chí phân cấp đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Đọc thêm
Nghị quyết Số 141/NQ-HĐND về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công
Ngày 08 tháng 12 năm 2023, Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.
Đọc thêm
Nghị quyết Số 122/2023/NQ-HĐND về Quy định nội dung, mức hỗ trợ, mức chi ngân sách Nhà nước, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất
Nghị quyết Số 122/2023/NQ-HĐND về Quy định nội dung, mức hỗ trợ, mức chi ngân sách Nhà nước, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024 - 2025.
Đọc thêm
Nghị quyết Số 149/NQ-HĐND về việc Bãi bỏ Nghị quyết Số 3/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày 08 tháng 12 năm 2023, Hội đông nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết Số 149/NQ-HĐND về việc Bãi bỏ Nghị quyết Số 36/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Đọc thêm
Nghị quyết Số 150/NQ-HĐND về Giao kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2024
Ngày 08 tháng 12 năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Số 150/NQ-HĐND về Giao kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2024.
Đọc thêm

76 - 90 của ( 1189 ) tin, bài

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện