Thông báo thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Quảng trường biển Cửa Sót huyện Lộc Hà   |    Hà Tĩnh mở đường lớn cho mục tiêu phát triển bền vững   |    15 dự án được Hà Tĩnh trao quyết định chủ trương đầu tư   |    Hà Tĩnh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 25 doanh nghiệp   |    Quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh   |   
Thông báo thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Quảng  trường biển Cửa Sót huyện Lộc Hà
Ngày 06/6/2023, BBT Cổng Thông tin điện tử tỉnh nhận được Văn bản số 14/BTC của Ban Tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Quảng trưởng biển Cửa Sót Lộc Hà về việc thông báo thi tuyển phương án kiến trúc công trình Quảng trường biển Cửa Sót huyện Lộc Hà. Để thông tin cuộc thi tuyển phương án kiến trúc công trình Quảng trường biển Cửa Sót huyện Lộc Hà đến được với các tổ chức tư vấn trong và ngoài tỉnh biết, BBT Cổng TTĐT tỉnh xin được thông báo cụ thể như sau:
Đọc thêm
Quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 183/BC-SKHĐT ngày 18/5/2023 (sau khi tổng hợp ý kiến các sở, ngành, địa phương có liên quan; trên cơ sở văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư của Công ty cổ phần Hóa dầu Quân đội nộp ngày 10/5/2023); ý kiến thống nhất đồng ý của các Thành viên UBND tỉnh qua Phiếu biểu quyết. Quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Đọc thêm

1 - 15 của ( 973 ) tin, bài

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   11.408
Tổng số truy cập:   32.957.501

Sự kiện