Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trường THPT Hương Sơn   |    Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |    Triển lãm số 3D “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Nghi Xuân   |   
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Xây dựng một số hạng mục trường THPT Phan Đình Phùng”
Ngày 14/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 119/NQ-HĐ quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công, theo đó tại Phụ lục 08 có nêu dự án “Xây dựng một số hạng mục trường THPT Phan Đình Phùng” có tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng.
Đọc thêm

1 - 15 của ( 1094 ) tin, bài

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện