Hà Tĩnh mở đường lớn cho mục tiêu phát triển bền vững   |    15 dự án được Hà Tĩnh trao quyết định chủ trương đầu tư   |    Hà Tĩnh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 25 doanh nghiệp   |    Quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh   |    Hà Tĩnh họp báo thông tin về Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh   |   
Thực hiện công văn số 1415/UBND-VP ngày 22/4/2022 về việc trả lời kiến nghị, phản ánh của ông Võ Quốc Dũng (nguyên quán tại xã Gia Hanh), trú tại Phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, phản ánh kiến nghị được gửi trên Hệ thống thông tin tiếp nhận phản ánh kiến nghị Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Đọc thêm
Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ quy định các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng Chính phủ và việc quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tình hình, kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau:
Đọc thêm

1 - 15 của ( 20 ) tin, bài

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   3.361
Tổng số truy cập:   32.909.489

Sự kiện