Thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh lên tầm cao mới   |    Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trường THPT Hương Sơn   |    Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |   
Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền
Các cấp, ngành, địa phương ở Hà Tĩnh phải xác định cải cách hành chính là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, tổ chức và xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ.
Đọc thêm
Thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính và Hội đồng thẩm định công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày 28/04/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định số 994/QĐ- UBND Về việc thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính và Hội đồng thẩm định công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2023
Đọc thêm

106 - 120 của ( 1074 ) tin, bài

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện