Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Góp phần xây dựng Hương Sơn thành huyện nông thôn mới bền vững

  

08:45 17/05/2021


L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng: lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đang xây dựng chương trình hành động để ngay khi trúng cử, có thể bắt tay thực hiện trọng trách của một đại biểu dân cử. Trên cơ sở chương trình hành động của các ứng viên, Xin lược ghi và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Ông Phan Trung Kiên, Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin - Dân Nguyện, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 11 - huyện Hương Sơn).

Rất vinh dự cho tôi khi được giới thiệu ứng cử đại HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, bầu tại huyện Hương Sơn. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, trong quá trình hoạt động, tôi sẽ cố gắng, nỗ lực phấn đấu, với những việc làm cụ thể sau:

Thứ nhất: Tiếp tục học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chủ động, trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và của chính quyền địa phương. Tổng hợp, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền. Thường xuyên đôn đốc, giám sát việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo kịp thời kết quả kỳ họp HĐND tỉnh với cử tri và chính quyền địa phương.

Thứ hai: Chủ động nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương, nêu cao trách nhiệm, tham gia thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh, đặc biệt là các cơ chế, chính sách phát triển KT-XH của tỉnh và những vấn đề được dư luận xã hội và cử tri quan tâm.

Thứ ba: Trên cương vị công tác hiện nay, tôi sẽ có điều kiện nghiên cứu sâu, tham mưu HĐND tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; trọng tâm là đổi mới hoạt động tổ chức kỳ họp, hoạt động giám sát; đa dạng hóa các hình thức thông tin, tăng cường trao đổi thông tin giữa HĐND tỉnh với cử tri cũng như với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thứ tư: Tôi sẽ cùng với tổ đại biểu HĐND tỉnh tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền huyện để tham mưu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần xây dựng Hương Sơn trở thành huyện nông thôn mới bền vững và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Theo Baohatinh.vn

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.817
Tổng số truy cập:   31.876.761

Sự kiện