Hà Tĩnh triển khai hội nghị tập huấn nâng cao về Chuyển đổi số   |    Doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh hưởng ứng chuyển đổi số trong giải quyết các vấn đề của xã hội   |    Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |   
  • Bộ Nội vụ giải thích nguyên nhân gần 40 nghìn công chức, viên chức thôi việc Bộ Nội vụ giải thích nguyên nhân gần 40 nghìn công chức, viên chức thôi việc
  • Giá xăng dầu giảm mạnh về mức thấp nhất hơn 1 năm Giá xăng dầu giảm mạnh về mức thấp nhất hơn 1 năm
  • Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia và của tỉnh Hà Tĩnh Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia và của tỉnh Hà Tĩnh
  • Hà Tĩnh triển khai hội nghị tập huấn nâng cao về Chuyển đổi số Hà Tĩnh triển khai hội nghị tập huấn nâng cao về Chuyển đổi số
  • Bạo loạn trên sân bóng ở Indonesia làm 127 người thiệt mạng Bạo loạn trên sân bóng ở Indonesia làm 127 người thiệt mạng

Thông Tin Chỉ Đạo - Điều Hành

TT Kí hiệu Nội dung Ngày ban hành
1 Nghị quyết số 82/2022/NQ-HĐND Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Theo đó, ngày 15/7/2022. HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 82/2022/NQ-HĐND Quyết... 28-07-2022
2 Nghị quyết số 78/2022/NQ-HĐND về điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại các huyện: Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Sơn Theo đó, ngày 15/7/2022, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 78/2022/NQ-HĐND về điề... 28-07-2022
3 Nghị quyết số 79/2022/NQ-HĐND Đặt tên một số tuyến đường trên đại bàn thị xã Kỳ Anh Theo đó, ngày 15/7/2022. HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 79/2022/NQ-HĐND Đặt tê... 28-07-2022
4 Nghi quyết số 80/2022/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 Theo đó, ngày 15/7/2022, HĐND tỉnh ban hành Nghi quyết số 80/2022/NQ-HĐND về chư... 28-07-2022
5 Nghị quyết số 73/2022/NQ-HĐND về phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà tĩnh Nghị quyết số 73/2022/NQ-HĐND về phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường tr... 28-07-2022
6 Nghị quyết số 81/2022/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Theo đó, ngày15/7/2022, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 81/2022/NQ-HĐND Quyết đ... 28-07-2022

Tin Tức - Sự Kiện

Thông Tin Tuyên Truyền

Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước, giai đoạn 2022 - 2025
Ngày 15/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1085/QĐ-TTg về Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra trong giai đoạn 2020-2025. Kế hoạch đặt ra phạm vi thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước hay trong một bộ, cơ quan, địa phương. Đối tượng thực hiện thống kê, rà soát, đơn giản hóa là các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Học sinh Hà Tĩnh hào hứng tham gia cuộc thi học và làm theo Bác
Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giúp học sinh, đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh có thêm những hiểu biết về Người, từ đó góp phần giáo dục lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Chiến Lược & Quy Hoạch

Đầu Tư, Phát Triển

Chương Trình, Đề Tài Khoa Học

 Liên kết tổ chức

Bản đồ địa giới

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   5.356
Tổng số truy cập:   32.005.689

Sự kiện

Doanh nghiệp