Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Đề xuất giải pháp chiến lược trong hoạch định chính sách phát triển Lộc Hà

  

08:26 18/05/2021


L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng: lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đang xây dựng chương trình hành động để ngay khi trúng cử, có thể bắt tay thực hiện trọng trách của một đại biểu dân cử. Trên cơ sở chương trình hành động của các ứng viên, Báo Hà Tĩnh lược ghi và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà (ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 7 – huyện Lộc Hà)

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, tôi hứa sẽ:

Thứ nhất: Không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc với Nhân dân.

Thứ hai: Thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, với Nhân dân để nắm bắt thực tiễn, lắng nghe ý kiến, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và đưa tiếng nói của Nhân dân đến với HĐND tỉnh, các cấp, các ngành; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

Thứ ba: Tham gia tích cực vào việc xây dựng và ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN của tỉnh nhà. Đặc biệt, tôi sẽ chủ động tham gia đóng góp với HĐND tỉnh về chương trình, kế hoạch phát triển chung của tỉnh gắn với thực tiễn của quê hương Lộc Hà. Tôi cũng sẽ đề xuất những giải pháp có tính chiến lược trong việc hoạch định chính sách phát triển của huyện Lộc Hà với HĐND tỉnh và đề nghị tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ để giúp địa phương ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng lên...


Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn (Ảnh tư liệu)

Thứ tư: Tôi sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất những vấn đề về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh để tạo dựng sự liên kết hợp lý, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh để phục vụ cho công cuộc phát triển. Trong đó, trọng tâm là định hướng phát triển về: không gian vùng; hệ thống đô thị, dân cư nông thôn; hệ thống hạ tầng KT-XH; hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng, tập trung vào hệ thống trục phát triển ngang, hướng Đông Tây của tỉnh.

Thứ năm: Trên cương vị Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, tôi sẽ tập trung nghiên cứu để đưa Lộc Hà phát triển theo hướng lấy kinh tế biển làm trụ cột, trong đó ưu tiên: phát triển du lịch, đô thị biển du lịch gắn với thương mại; khai thác cảng cá, nghề cá; phát triển cụm công nghiệp hậu cần nghề cá; nuôi trồng và khai thác thủy sản công nghệ cao…


Ông Nguyễn Việt Hùng cùng lãnh đạo huyện Lộc Hà kiểm tra tình hình, chỉ đạo việc khắc phục hậu quả thiên tai ở Thịnh Lộc vào tháng 10/2020.

Tôi cũng sẽ chủ động xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN, xây dựng NTM và giải quyết những tồn đọng tại địa phương. Bản thân sẽ cùng cả hệ thống chính trị, Nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn tập trung triển khai thực hiện tốt 5 chương trình trọng điểm, 3 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV và 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt sẽ ưu tiên làm tốt các vấn đề: quy hoạch và quản lý quy hoạch; huy động nguồn lực và thu hút đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển; giải quyết các vướng mắc, sai phạm về đất đai, tài chính, sự cố môi trường biển…

Theo Baohatinh.vn

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.973
Tổng số truy cập:   31.876.917

Sự kiện