Quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh   |    Hà Tĩnh họp báo thông tin về Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh   |    Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh sẽ diễn ra vào cuối tháng 5   |    Nắm bắt cơ hội, quyết tâm bứt phá, Hà Tĩnh mở tầm nhìn phát triển mới   |    Quy hoạch tỉnh - hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng của Hà Tĩnh   |   
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tĩnh là Chủ đầu tư Dự án Hạ tầng khu dân cư Đồng Bường (giai đoạn 1), xã Thạch Hưng. Thực hiện Khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện đăng tải hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Hạ tầng khu dân cư Đồng Bường (giai đoạn 1), xã Thạch Hưng để các tổ chức, cá nhân và người dân biết, tải về nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến.
Đọc thêm
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tĩnh là Chủ đầu tư Dự án Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt khối phố Bắc Quý (giai đoạn 1). Thực hiện Khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện đăng tải hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án để các tổ chức, cá nhân và người dân biết, tải về nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến.
Đọc thêm
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tĩnh là Chủ đầu tư Dự án Đường giao thông phía Đông thôn Liên Hà, xã Thạch Hạ. Thực hiện Khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện đăng tải hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đường giao thông phía Đông thôn Liên Hà, xã Thạch Hạ để các tổ chức, cá nhân và người dân biết, tải về nghiên cứu và tham gia góp ý.
Đọc thêm
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tĩnh là Chủ dự án Hạ tầng dân cư Trung Tiến, xã Đồng Môn (Giai đoạn 1). Thực hiện Khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện đăng tải hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án để các tổ chức, cá nhân và người dân biết, tải về nghiên cứu và tham gia góp ý.
Đọc thêm
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tĩnh là Chủ đầu tư Dự án: Đường bờ Bắc của kênh thoát nước phía Tây thành phố (đoạn từ ngõ 151 đường Vũ Quang đến hồ Nhật Tân, phường Thạch Linh)
Đọc thêm
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tĩnh là Chủ đầu tư Dự án Hạ tầng khu dân cư Ao Tổng 2, xã Thạch Bình (giai đoạn 1). Thực hiện Khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện đăng tải hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án để các tổ chức, cá nhân và người dân biết, tải về nghiên cứu và tham gia góp ý.
Đọc thêm
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4434/UBND-NC3 ngày 11/8/2022 về việc tham mưu nội dung liên quan Nghị quyết số 258/2020/NQ-HĐND và văn bản số 5773/UBND-NC ngày 11/10/2022 về việc liên quan đến hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng; Kế hoạch số 391/KH-HĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị Kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Đọc thêm
Thực hiện Văn bản số 5766/UBND-NC2 ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh về việc tham mưu thực hiện Quy định số 15-QĐ/TU ngày 22/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 391/KH-HĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị Kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Đọc thêm
Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.
Đọc thêm

106 - 120 của ( 965 ) tin, bài

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.322
Tổng số truy cập:   32.894.046

Sự kiện