Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Giới thiệu người đại diện theo pháp luật

  

13:09 16/05/2018

Tên giao dịch của doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn.

Mã số doanh nghiệp: 3000100137

Địa chỉ liên lạc: Khối 4 - Thị trấn Tây Sơn - Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điện thoại : 02393.876.211 Email:ctylndvhs @gmail.com

Sau đây chứng nhận: Ông Lê Tiến Cát.

Điện thoại liên hệ: 0915.050.982;

Email: letiencat@gmail.com

Chức vụ tại doanh nghiệp: Thành viên HĐTV kiêm P.Giám đốc.

Là người được Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn ủy quyền làm “Người công bố thông tin” của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn.

 Tải xuống tệp đính kèm