Hà Tĩnh mở đường lớn cho mục tiêu phát triển bền vững   |    15 dự án được Hà Tĩnh trao quyết định chủ trương đầu tư   |    Hà Tĩnh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 25 doanh nghiệp   |    Quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh   |    Hà Tĩnh họp báo thông tin về Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh   |   

Quyết định công bố DMQT tiếp nhận và giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử trực tuyến một phần; cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  

09:04 17/10/2022

Ngày 17/10/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục và Quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử trực tuyến một phần; cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký kết hôn, Đăng ký khai tử trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng Thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Hà Tĩnh.

Quyết định công bố Danh mục và Quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử trực tuyến một phần; cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tải về tại đây.

BBT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.648
Tổng số truy cập:   32.927.114

Sự kiện