Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Hà Tĩnh triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp

  

17:21 27/03/2024

Vừa qua, UBND tỉnh đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành; Hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh về việc triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số (ban hành kèm theo Quyết định số 2158/QĐ-BTTTT ngày 07/11/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông), UBND tỉnh giao:

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tổ chức chỉ đạo thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp về Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa và Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn. Tiếp tục truyền thông Chương trình SMEdx (https://smedx.vn) hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số theo Văn bản số 6927/UBND-VX1 ngày 06/12/2023 của UBND tỉnh; sử dụng tên miền quốc gia “.biz.vn” (chương trình miễn phí thời hạn 2 năm kể từ thời điểm đăng ký sử dụng tại: https://dinhdanhso.tenmien.vn.). Hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng DBI của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://dbi.gov.vn/danh-gia-chuyen-doi-so và Cổng thông tin và cơ sở dữ liệu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ https://digital.business.gov.vn/danh-gia-1. Thúc đẩy các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận và sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm, dịch vụ tài chính toàn diện, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi theo quy định của pháp luật. Ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện Đề án và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số. Hướng dẫn doanh nghiệp thống kê các nền tảng số đang sử dụng tại địa chỉ: https://forms.gle/y9niCXJct9yQEPgC6. Phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ số để đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp về chuyển đổi số và thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp…

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp trên Cổng thông tin và cơ sở dữ liệu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ https://digital.business.gov.vn/danh-gia-1.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tổ chức tuyên truyền về Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và các nội dung, hoạt động thuộc Đề án. Phối hợp các đơn vị liên quan, tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng sử dụng Bộ chỉ số DBI và sử dụng công cụ hỗ trợ đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp trên Cổng DBI của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://dbi.gov.vn/danh-gia-chuyen-doi-so.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh: tổ chức phổ biến Bộ chỉ số DBI đến các doanh nghiệp thành viên; chủ động có giải pháp thúc đẩy, phát động phong trào chuyển đổi số và sử dụng Bộ chỉ số DBI để đánh giá kết quả chuyển đổi số trong các đơn vị thành viên.

Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh: Tổ chức tuyên truyền nội dung của Đề án nhằm nâng cao nhận thức và sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân liên quan; tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động chuyển đổi số của doanh nghiệp, trong đó chú trọng các tin, bài, phóng sự vinh danh các doanh nghiệp điển hình trên địa bàn tỉnh trong hoạt động chuyển đổi số.

UBND cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn để bố trí thời gian, các nguồn lực triển khai phù hợp, có hiệu quả các nội dung tại Văn bản này. Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc, giám sát các đơn vị, địa phương thực hiện, định kỳ báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Chi tiết Công văn xem tại đây./.

BBT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Đặt hàng mẫu

 Đơn đặt hàng của bạn đã được gửi thành công. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có thể.
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện