Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Đăng tải công khai ngân sách địa phương và ngân sách cấp tỉnh năm 2023

  

17:06 02/02/2023

Thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; trong đó quy định: “Việc công khai các nội dung quy định tại Điều 7 được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 của Luật NSNN, trong đó có hình thức bắt buộc là công bố trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và Cổng/Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính”

Để thực hiện công khai NSNN theo đúng quy định, Ban biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh công bố số liệu, tài liệu công khai ngân sách nhà nước trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh theo các phụ biểu đính kèm, bao gồm:

1. Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (Phụ lục số 01).

2. Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định (Phụ lục số 02).

3. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2022 sau khi kết thúc chỉnh lý quyết toán (Phụ lục số 03).

4. Quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn (Phụ lục số 04).

BBT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện