Hà Tĩnh mở đường lớn cho mục tiêu phát triển bền vững   |    15 dự án được Hà Tĩnh trao quyết định chủ trương đầu tư   |    Hà Tĩnh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 25 doanh nghiệp   |    Quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh   |    Hà Tĩnh họp báo thông tin về Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh   |   

Quyết định quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  

03:17 17/10/2022

Ngày 14/10/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND về việc Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Quyết định Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. (Có Quyết định và Bảng giá kèm theo).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2022 và thay thế Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trân trọng./.

BBT