Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở những xã, huyện đã đạt các loại hình nông thôn mới

  

15:32 01/12/2023

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo tập trung duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn NTM, NTM mới nâng cao, NTM kiểu mẫu; phấn đấu hoàn thành mục tiêu chương trình NTM.

UBND tỉnh chỉ đạo trung cao duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đảm bảo thiết thực, hiệu quả và đi vào chiều sâu, bền vững.

Thực hiện Văn bản số 14/BCĐCTMTQG ngày 3/11/2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM (theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2010 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020) tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện để đáp ứng đầy đủ mức độ đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 (quy định tại Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 9/12/2022 của UBND tỉnh). Các xã sau khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2022 - 2025 khẩn trương triển khai các nội dung, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng xã để thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao giai đoạn 2022 - 2025, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, đảm bảo tăng trưởng và phát triển bền vững.

Chỉ đạo các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao (theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016 - 2020) tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện để đáp ứng đầy đủ mức độ đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 (quy định tại Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 9/12/2022 của UBND tỉnh). Các xã sau khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2022 - 2025 khẩn trương triển khai các nội dung, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng xã để thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu hoặc đăng ký xây dựng mô hình xã NTM thông minh (nếu có điều kiện).

Chỉ đạo các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016 - 2020) tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện để đáp ứng đầy đủ mức độ đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 (quy định tại Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 9/12/2022 của UBND tỉnh). Các xã sau khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 khẩn trương triển khai các nội dung, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng xã để thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí kiểu mẫu về lĩnh vực nổi trội nhất, đăng ký xây dựng mô hình xã NTM thông minh (nếu có điều kiện).

Các huyện: Nghi Xuân, Can Lộc, Đức Thọ, Thạch Hà, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Hương Sơn đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020 (theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí huyện NTM) tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện để đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức độ đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí huyện NTM thực hiện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 (quy định tại Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 9/12/2022 của UBND tỉnh).

Các huyện sau khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2022 - 2025 khẩn trương triển khai các nội dung, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng huyện để thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng huyện NTM nâng cao giai đoạn 2022 - 2025 (riêng các huyện: Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà và Đức Thọ phải tập trung thực hiện đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2025) nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, đảm bảo tăng trưởng và phát triển bền vững.

Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh hằng năm rà soát, nghiên cứu, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí ngân sách Trung ương được phân bổ theo quy định, ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực xã hội để phân bổ hỗ trợ các xã, huyện đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu triển khai tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí; tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn lực hỗ trợ thực hiện hoàn thành các mục tiêu của Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Hà Tĩnh.

Các sở, ngành, đơn vị được giao chủ trì đánh giá, thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai tổ chức thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã, huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, các sở, ngành liên quan hằng năm tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các huyện, thành phố, thị xã để tổ chức thực hiện.

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tăng cường giám sát và phản biện xã hội đối với việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh; các đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy phát huy cao trách nhiệm để chỉ đạo toàn diện các nội dung ở các địa phương, trong đó tập trung cao chỉ đạo xây dựng NTM, đô thị văn minh, nhất là việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, hướng đến xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

BTV các huyện ủy, thành ủy, thị ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm chính trị của các cấp uỷ đảng, chính quyền cấp xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện trong việc tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng NTM, trong đó tập trung cao chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đảm bảo thiết thực, hiệu quả và đi vào chiều sâu, bền vững.

Theo BHT

Link: https://baohatinh.vn/nong-nghiep/duy-tri-nang-cao-chat-luong-cac-tieu-chi-o-nhung-xa-huyen-da-dat-cac-loai-hinh-nong-thon-moi/258090.htm


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện