Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Kỳ Anh

  

16:06 04/03/2022

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Kỳ Anh

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   5.527
Tổng số truy cập:   31.984.340

Sự kiện