Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |    13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại Hà Tĩnh gồm những ai?   |   
10 SỰ KIỆN NỔI BẬT VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM HÀ TĨNH NĂM 2020
Năm 2020, vượt qua những khó khăn, thử thách lớn, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) và Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhiều dấu ấn nổi bật:
Đọc thêm

141 - 160 của ( 401 ) tin, bài

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.825
Tổng số truy cập:   31.771.685

Sự kiện