Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Hà Tĩnh công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND chậm nhất ngày 2/6

  

07:06 25/05/2021

Ủy ban bầu cử (UBBC) đại biểu HĐND các cấp ở Hà Tĩnh công bố kết quả bầu cử HĐND cấp mình theo quy định của pháp luật, thời hạn cuối cùng là ngày 2/6/2021.

Theo Kế hoạch số 08/KH-UBBC thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh ban hành ngày 21/1/2021, UBBC đại biểu HĐND công bố kết quả bầu cử cấp mình theo quy định của pháp luật, thời hạn cuối cùng là ngày 2/6/2021 (chậm nhất 10 ngày sau ngày bầu cử).


Ngày 23/5, hơn 85 vạn cử tri Hà Tĩnh đã tham gia bầu cử.

Theo Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước, Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử và danh sách những trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất ngày 12/6/2021 (20 ngày sau ngày bầu cử).

Trước đó, các tổ bầu cử nộp biên bản kiểm phiếu bầu cử đại biểu HĐND từng cấp tới ban bầu cử đại biểu HĐND tương ứng ngay sau khi kiểm phiếu xong, thời hạn cuối cùng là ngày 26/5/2021 (chậm nhất 3 ngày sau ngày bầu cử).

Ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp nộp biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử cấp mình về ủy ban bầu cử cùng cấp, thường trực HĐND, UBND, ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, thời hạn cuối cùng là ngày 28/5/2021 (chậm nhất 5 ngày sau ngày bầu cử).


Tổ bầu cử ở thị trấn Tiên Điền (Nghi Xuân) kiểm phiếu tối 23/5.

UBBC các cấp lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND cấp tương ứng gửi đến các cơ quan theo quy định, thời hạn cuối cùng là ngày 30/05/2021 (chậm nhất 7 ngày sau ngày bầu cử).

Cùng với hơn 69 triệu cử tri cả nước, ngày 23/5, hơn 85 vạn cử tri Hà Tĩnh đã đi bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo số liệu tổng hợp từ UBBC tỉnh, đến hết thời gian bỏ phiếu (19h ngày 23/5), trên địa bàn tỉnh có 851.901/853.125 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu (đạt tỷ lệ 99,86 %).

Cũng theo kế hoạch, sau khi kết thúc cuộc bầu cử, UBBC tỉnh tổng kết và gửi báo cáo đến thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam cùng cấp, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

UBBC ở cấp huyện, xã gửi báo cáo tổng kết cuộc bầu cử tại địa phương đến thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam cùng cấp và cấp trên trực tiếp.

Các địa phương tiến hành tổng kết từ sau khi Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và UBBC các cấp công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp mình đến trước ngày 16/6/2021 (đối với cấp xã), trước ngày 19/6/2021 (đối với cấp huyện), trước ngày 22/6/2021 (đối với tỉnh).

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND khóa mới, UBBC các cấp trình HĐND các cấp báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND cùng cấp và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND.

Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu hợp lệ và chỉ được công nhận khi đã có quá một nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri tại đơn vị bầu cử tham gia bỏ phiếu, trừ trường hợp bầu cử lại mà số cử tri đi bầu cử vẫn chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri thì kết quả bầu cử lại được công nhận mà không tổ chức bầu cử lại lần thứ hai.

Người trúng cử phải là người ứng cử có số phiếu bầu đạt quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Trường hợp số người ứng cử đạt số phiếu bầu quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ nhiều hơn số lượng đại biểu mà đơn vị bầu cử được bầu thì những người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao hơn.

Trường hợp cuối danh sách trúng cử có nhiều người được số phiếu bầu bằng nhau và nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì người nhiều tuổi hơn là người trúng cử.

Theo Baohatinh.vn

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện