Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   
Lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật
Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thực hiện Văn bản số 3304/UBND-NC3 ngày 11/6/2024 của UBND tỉnh về chủ trương xây dựng Quyết định; Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Quyết định quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng đối với từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Đọc thêm
Lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý CTR xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Văn bản số 2028/UBND-NL ngày 11/4/2024 của UBND tỉnh về việc chủ trương xây dựng Quyết định ban hành quy định việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh.
Đọc thêm
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Tĩnh năm 2024, 2025 theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ
Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn và thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn và thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Công văn số 1911/SKHĐTDNĐT ngày 14/6/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn và thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn và thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Công văn số 1911/SKHĐTDNĐT ngày 14/6/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Đọc thêm
Lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với dự thảo Quyết định Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 85/2014/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3138/UBND-TH3 ngày 04/6/2024 về việc chủ trương xây dựng Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 85/2014/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh. Cục Thuế tỉnh đã tham mưu dự thảo Quyết định này .
Đọc thêm
Quyết định công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày 29 tháng 5 năm 2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định Số 1344 /QĐ-UBND Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Đọc thêm
Quyết định Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, Tuyển sinh thuộc phạm vi quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo
Ngày 29 tháng 5 năm 2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định Số 1344/QĐ-UBND Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, Tuyển sinh thuộc phạm vi quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Đọc thêm
Lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành các danh mục tài sản cố định
Thực hiện Văn bản số 1374/UBND-NC3 ngày 15/3/2024 của UBND tỉnh về tham mưu quy định chi tiết nội dung được giao tại các văn bản QPPL của Trung ương (có phụ lục kèm theo Văn bản này) và Văn bản số 2851/UBND-TH5 ngày 22/5/2024 của UBND tỉnh về chủ trương xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh; Sở Tài chính đã tham mưu dự thảo Quyết định quy định về danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù; thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình sử dụng trong điều kiện đặc biệt thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Đọc thêm
Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tại buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025
Ngày 13/5/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì cuộc họp để nghe tiến độ, kết quả triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã.
Đọc thêm
Lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với với dự thảo Nghị quyết  quy phạm pháp luật
Thực hiện Văn bản số 5695/UBND-VX1 ngày 13/10/2023 của UBND tỉnh về việc nghiên cứu, tham mưu xây dựng Nghị quyết về chính sách tín dụng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Sở Nội vụ đã tham mưu dự thảo Nghị quyết chính sách tín dụng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024-2026.
Đọc thêm

1 - 15 của ( 1190 ) tin, bài

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện