Hà Tĩnh mở đường lớn cho mục tiêu phát triển bền vững   |    15 dự án được Hà Tĩnh trao quyết định chủ trương đầu tư   |    Hà Tĩnh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 25 doanh nghiệp   |    Quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh   |    Hà Tĩnh họp báo thông tin về Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh   |   

Giới thiệu người đại diện theo pháp luật

  

16:34 09/04/2018

Tên giao dịch của doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh.

Mã số doanh nghiệp: 3001658661

Địa chỉ liên lạc: Số 176, đường Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0393.835.350 Fax: 0393.836.020

Email: thuyloilinhcam2010@gmail.com

Website: thuyloibachatinh.com.vn

Sau đây chứng nhận ông: Phan Võ Tưởng

Điện thoại liên hệ: 0945.324.678 Email: huytuongdt@gmail.com

Chức vụ tại doanh nghiệp: Phó phòng Tổ chức - Hành chính

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh được giao thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh./.

 Tải xuống tệp đính kèm

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   7.241
Tổng số truy cập:   32.919.028

Sự kiện