Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |    Triển lãm số 3D “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Nghi Xuân   |    Kết quả Tuần thứ Tư “Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2023"   |   

Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các Sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  

01:08 24/08/2022

Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các Sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tải về tại đây./.

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện