Khuyến nghị cài đặt Bluezone để truy vết các ca nghi nhiễm Covid-19   |    Toàn văn Diễn văn khai mạc của Thủ tướng tại Đại hội Đảng XIII   |    Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa 8.018 tỷ đồng, đạt 135% dự toán Trung ương giao   |    Lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo đề nghị xét, công nhận huyện Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới   |    Ngăn người nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở để phòng dịch Covid-19   |   

Quyết định về việc phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Nghi Xuân

  

08:24 11/09/2018

Quyết định về việc phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Nghi Xuân
 Tải xuống tệp đính kèm

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   1.615
Lượt đọc tin:   11.850
Tổng số truy cập:   28.480.347

Sự kiện